פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Support

Receive support for technical issues with your service and the software provided with your account.

 Sales

Receive assistance ordering new services, addons and upgrades for old services, and additional services.